Inställning och återställning

Sök, konfigurera, montera och fabriksinställningar

Användningsområde

Fjärrstyr ditt dörrlås – lås och lås upp med Wattle.

Instruktioner

Kom i gång

Sök efter enhet

Steg 1.  Starta sök efter en ny enhet i Wattle. (Inställningar -> Hantera enheter)

Steg 2. Ta bort tejpen från batterierna (alternativt tryck en gång på knappen för inkludering och vänta på grönt ljus)

Tryck på “Konfigurera” på dörrlåsen i sökresultatet när enheten funnits.

Konfigurera enheten

Steg 1. Ange ett enhetsnamn.

Steg 2. Lägg enheten till ett rum.

Välj rum du vill ha från listan eller lägg till ett nytt rum.

Inställningar för: Dörrlås

Användning är inställd på generisk.

Steg 3. Velg Använd

Hur man monterar ett Wattle dörrlås

Förberedelse:

Verktyg som behövs: Philips skruvmejsel och två tänger eller en avbitartång

Steg 1.  Kontrollera att du har alla delarna klara till dörrlåsen.

 • 1 bakplatta
 • 1 cylinderpinne
 • 1 cylinderplatta
 • 1 cylinderpinneadapter
 • 2 brytbara långa skruvar
 • 2 korta skruvar
 • 1 Wattle dörrlås
 • 4 CR123A Lithium Batterier.

Steg 2. Fäst låset på utsidan. Innan du tar bort ditt befintliga lås, använd tejp för att fästa det yttre nyckelhålet. Detta håller det på plats när du tar bort skruvarna inuti.

Steg 3. Ta bort låset på insidan. Först måste du ta bort låsen på insidan (vridaren). Sätt skruvarna till sidan. Du installerar dem på nytt i steg 6.

Steg 4.

A) Normal cylinderpinne-längd. De flesta dörrar har cylinderpinnar som sträcker sig 10 mm från dörrbladet. De kommer att passa det nya smarta dörrlåset utan att behöva några längdjusteringar. Om cylinderpinnen är mindre än 10 mm från dörrbladet, använd den medföljande cylinderpinnen som finns i lådan.

B) Vissa lås har en cylinder och när du tar bort, använd cylinderpinnen och cylinderplattan som ingår i lådan.

 

Dörrlåsen kan monteras med en cylinderpinnelängd på maximalt 35mm. Om cylinderpinnen överstiger 35mm måste du förkorta den. (Se illustration i steg 7)

Du måste förkorta cylinderpinnen efter att du har installerat cylinderplattan enligt bild 5.

Steg 5. Montera cylinderpinnen med cylinderplattan och de korta skruvarna.

Steg 6. Montera bakplattan. Placera bakplattan och ta bort papperet från de tre klistermärkena på baksidan av bakplattan. Plassera bakplattan där vridaren brukade vara. Det runda hålet i mitten är för cylinderpinnen. Använd de två brytbara långskruvarna för att fästa bakplattan. Anpassa längden efter behov. Eventuellt kan du använda de gamla skruvarna om de passar bättre.

Steg 7. Se till att cylinderpinnen är rätt längd. För att undvika skador på dörren och lås måste du förkorta cylinderpinne till maximalt 35 mm från dörrbladet.
Använd två tänger eller en avbitartång för att förkorta cylinderpinnen.

Steg 8. Fäst cylinderpinneadaptern. Ta den gröna cylinderpinne-adaptern ur lådan och sätt adaptern i mitten röret på dörrlåsens baksida. Tryck på adapteren tills ett klick säkrar att den är ordentligt fäst til dörrlåsen.

Steg 9. Montera dörrlåsen över bakplattan med batterilocket vänt neröver, cylinderpinnen föres in i adaptern og bakplattan hakas in i låsens baksida.

Steg 10. Hitta den lilla markeringen på kanten av bakplattan och rikta den med hålet i locket runt låset. Nu är du säker på att träffa hakarna på bakplattan med dörrlåsfästet.

Steg 11. Vrid låsen med klockan till den klickar för att fästa den till bakplattan. OBS! Om du behöver lossa och försöka igen. Se “Avinstallera”.

Steg 12. Aktivera batterierna. Dra ut plastfilmen för att aktivera batterierna. Ett ljus blinkar för att bekräfta att dörrlåset är klart.

Steg 13. Öppna appen och sök efter ny enhet. Ställ dörrlåset i upptäcktsläge genom att trycka en liten pinne i hålet på dörrlåset. Ett klick aktiverar det gröna LED-ljuset som indikerar att låset är klart för anslutning till Wattle. Det blinkar under söket. Obs: Låt dörren vara öppen så att låset inte påverkas när det kalibreras.

Passar smartlåset min dörr?

Smartlåset är utformat för att passa standarddörrar över hela världen. De tre vanligaste typerna av cylindrar är ovala låscylindrar, droppformade euro-cylindrar och deadboltlås.
Danalock passar inte på ytmonterade dörrlås eller låscylinderlås.

Hur man anväder låsets knapp

Låset har en knapp tillgänglig via ett litet hål (längst upp på låset när det är monterat på dörrbladet).

 

1 klick Grönt ljus

Sätt låset i upptäcktsläge. För att ansluta ditt smarta lås till Wattle, klicka en gång och vänta i fem sekunder.
Låset blinkar grönt och du har 30 sekunder att söka efter ditt smarta lås i Wattle.

2 klick Gult ljus

Manuell kalibrering. Sätt smartlåset i olåst position. Klicka två gånger och vänta 5 sekunder tills det blinkar gult.
Vrid sedan låset till låst position och klicka 1 gång för att lagra.

3 klick Vitt ljus

Auto-kalibrering. Sätt smartlåset i olåst position och låt dörren stå öppen när du auto-kalibrerar.
Lyft dörrhandtaget om nödvändigt. Klick 3 gånger, vänta 5 sekunder. Låset börjar nu auto-kalibrering.

7 klick

Du kan avbryta ditt val genom att klicka 7 gånger.

10 klick Rött ljus

För att återställa låset, klicka 10 gånger, vänta 5 sekunder. Låset blinkar nu rött och återställs.

Hur man demonterar det smarta låset

Om du behöver demontera / ta bort ditt smarta lås gör du följande:

Använd en penna eller liknande för att sätta in i hålet på toppen som visas på ritningen nedan. Tryck ner medan du vrider låset moturs för att lossa låset från bakplattan. Detta kommer inte att återställa låset eller koppla bort den från appen. Det kan dock behöva omkalibreras när du har installerat låset på dörrbladet igen.

-->
back to Våra produkter
newsletter

Subscribe
to our Newsletter

receive exclusive offers and the latest news on our products and services.

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.

Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

In order to use this website we use the following technically required cookies
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec
 • wordpress_instructions_counter

Decline all Services
Accept all Services