article

28.05.2018

Betingelser og vilkår

Sammendrag av Betingelser og vilkår

Home Control tilbyr en Internett-of-Things (“IoT”) plattform som lar deg kontrollere IoT-enhetene dine, enten lokalt eller via Internett, heretter kalt “Tjenesten”.

 

Tjenesten består av tre hovedkomponenter;

a. Gateway: kommuniserer med dine IoT-enheter

b.App: kontrollerer gatewayen

c.Cloud-løsning: videresender data fra appen din til gatewayen din når du er borte fra ditt lokale nettverk, og lagrer anonyme brukerdata.

 

1. Ved å bruke Tjenesten, godtar du våre betingelser og vilkår for slik bruk. Vilkårene er oppsummert i vanlig språk nedenfor.

2. Tjenesten er kun til privat bruk, og du må overholde landets lover mens du bruker den. Du kan ikke bruke den til kommersielle formål, eller bruke den til å få uautorisert tilgang. Vi kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap.
3.Vi eier eller har legitime rettigheter til Tjenesten, inkludert alt innholdet, dets design, bilder, informasjon etc. Du kan ikke bruke noe av det uten vår tillatelse.

4. Du kan velge å integrere tredjeparts (dvs. sikkerhetsselskaper) tjenester med Tjenesten. Home Control er ikke ansvarlig for slike tredjepartstjenester eller deres funksjonalitet i forbindelse med Tjenesten.

5. Vi lagrer ikke privat informasjon i vår sky uten ditt samtykke. Generelt prøver vi ikke å lagre noen personlige data i skyen, men noen ganger er det nødvendig for en bestemt funksjon. Vi kan bruke de helt anonyme dataene for å forbedre vår tjeneste eller for å hjelpe andre med å finne bruksmønstre eller hyppige utstyrssvikt osv. Det vil bli gjort i et eget system, og alt i skyen er kryptert.

6.Vi gjør vårt beste for å sikre at Tjenesten fungerer riktig uten feil. Det er ingen måte å garantere det skjønt, og vi kan ikke holdes ansvarlig for ubegrenset skade forårsaket av eventuelle feil.

7. Vi vil holde Tjenesten oppdatert og sørge for at tiltak er på plass for å holde det trygt. Det kan hende at vi må bringe deler av tjenesten offline i tilfeller ved alvorlige hendelser. Vi vil selvfølgelig gjøre vårt beste for å unngå dette, og prøv å holde deg oppdatert om hva som skjer.

8. Hvis vi finner at deler av Tjenesten ikke er i bruk, ikke blir brukt på riktig måte, eller på en annen måte ikke fungerer som ønsket, kan vi fjerne dem.

9. Ved å bruke vår tjeneste, kan vi sende deg noen varsler om ting vi synes er viktige for deg. Vi kjenner ikke din e-post og andre detaljer med mindre du gir oss dette, så vi vil sende meldinger gjennom tjenesten for å få oppmerksomheten din. Du kan deaktivere slike varsler i innstillingene. Du kan imidlertid ikke motta viktige meldinger ved å gjøre det.

10. Vi må kanskje gjøre noen endringer i disse vilkårene. Vi vil gjøre vårt beste for å varsle deg om eventuelle viktige endringer.

11. Vi er et norsk selskap, og som sådan må du være enig i at Norge er den juridiske jurisdiksjonen. Vi er imidlertid underlagt dine lokale obligatoriske forbrukerrettighetslover.

12. Selv om vi burde unnlate å håndheve disse vilkårene, betyr det ikke at vi avstår fra vår rett til å gjøre det.

13. Du kan alltid komme i kontakt med oss. Se vår nettside for å finne kontaktinformasjon.

 

Betingelser og vilkår

1. INNLEDNING: Home Control AS (“Home Control” eller “Vi” eller “Oss”), et selskap registrert i Norge, selskapsnummer 985 439 419, Per Kroghs vei 4a, N-1065 Oslo, tilbyr en Internett-of-Things (“IoT”) plattform som gjør at du kan kontrollere IoT-enhetene, enten lokalt eller via Internett, heretter kalt “Tjenesten”.

 

Tjenesten består av tre hovedkomponenter;

a. Gateway: kommuniserer med dine IoT-enheter

b. App: kontrollerer gatewayen

c. Cloud-løsning: videresender data fra appen din til gatewayen din når du er borte fra ditt lokale nettverk, og lagrer anonyme bruksdata.

 

Ved å bruke eller på annen måte få tilgang til Tjenesten, godtar du å være bundet av følgende betingelser og vilkår(“Vilkår”). Hvis du har spørsmål om Tjenesten eller disse vilkårene, kan du kontakte oss ved hjelp av de midler som er angitt i punkt 13 i disse vilkårene. Hvis du ikke godtar disse vilkårene, bør du slutte å bruke tjenesten umiddelbart.

 

2. GENERELT: Tjenesten er gjort tilgjengelig for din egen personlige bruk og skal ikke brukes til kommersielle formål eller for ulovlig eller uautorisert bruk. Når du bruker Tjenesten, må du overholde gjeldende internasjonale lover, inkludert lokale lover i ditt bostedsland (sammen omtalt som “gjeldende lover”). Spesielt, men uten begrensning, godtar du ikke å:

(a) Bruke Tjenesten på en ulovlig måte eller på en måte som fremmer eller oppfordrer til ulovlig aktivitet, inkludert (uten begrensning) brudd på opphavsretten; eller

(b) Forsøk på å få uautorisert tilgang til Tjenesten eller eventuelle nettverk, servere eller datasystemer som er koblet til Tjenesten; eller

(c) Endre, tilpasse, oversette eller omvendt konstruere noen del av Tjenesten, eller omformater eller isolere eventuelle deler av sidene som omfatter Tjenesten, lagre i den grad det er uttrykkelig tillatt i disse vilkårene eller ved gjeldende lover.

Du samtykker i å frita HomeControl og dets konsernselskaper i full og etterspørsel fra og mot tap, skade, kostnader eller utgifter de har eller direkte eller indirekte pådratt seg som følge av din bruk av Tjenesten ellers enn i samsvar med disse vilkårene eller gjeldende lover.

 

3. INNHOLD: HomeControl eier, eller har legitime rettigheter til bruk, og beholder alle slike rettigheter til alle patenter, opphavsrett, forretningshemmeligheter, varemerker og andre immaterielle rettigheter (kollektivt “Intellectual Property Rights”) i og til HomeControl-merkevaren , Tjenesten og alt materiale som finnes dertil. Dette inkluderer all informasjon, data, tekst, musikk, lyd, fotografier, grafikk og video meldinger, utvelgelsen og arrangementet derav, samt all kildekoden, programvarekompileringer og annet materiale, samt eventuelle oppdateringer, modifikasjoner, forbedringer og derivater derav. Du kan bruke HomeControls immaterielle rettigheter i samsvar med disse vilkårene, men du kan ikke ellers kopiere, redigere, variere, reprodusere, publisere, vise, distribuere, lagre, overføre, kommersielt utnytte, formidle i hvilken form som helst, eller bruk immaterielle rettigheter uten HomeControl sin eksplisitte tillatelse.

Du erkjenner at bruken av Tjenesten kan kreve tredjeparts programvare som er underlagt tredjeparts lisenser. Du godtar at du automatisk vil motta oppdaterte versjoner av Tjenesten og tilhørende tredjeparts programvare.

 

4. TREDJEPARTSTJENESTER: Tjenesten kan inneholde lenker til og på forespørsel integrere tjenester som drives av tredjepart (“Tredjepartstjenester”). HomeControl har ingen innflytelse eller kontroll over slike Tredjepartstjenester, og med mindre annet er oppgitt, er ikke ansvarlig for Tredjepartstjenester, inkludert tilgjengelighet, funksjonalitet, bruksvilkår eller innhold.

 

5. PERSONVERN: Vi tar ditt privatliv veldig alvorlig. HomeControl vil bare bruke dine personlige opplysninger i samsvar med vilkårene i vår personvernpolicy, som er tilgjengelig her: Personvernpolicy. For å kunne bruke Tjenesten må du bekrefte og godta at du har lest og akseptert personvernreglene.

 

6. ANSVARSFRASKRIVELSE / ANSVAR: HomeControl har gjort en rimelig innsats for å forberede og produsere Tjenesten, men gir ingen garanti eller garanti for funksjonaliteten eller ytelsen til Tjenesten.

HomeControl, dets konsulenter, ansatte eller leverandører er under ingen omstendigheter ansvarlige for Tjenesten for; (i) eventuelle skader som er forårsaket av eller på din eiendom som følge av feil bruk eller tolkning av Tjenesten, (ii) eventuelle skader forårsaket av teknisk svikt på Internett og / eller Tjenesten, (iii) tapt fortjeneste eller annen spesiell , indirekte, tilfeldige, straffe eller følgeskader av noe slag, eller (iv) for eventuelle skader forårsaket av feil, virus eller lignende.

I alle tilfeller skal HomeControl sitt samlede ansvar overfor deg eller noen tredjepart ikke overstige (i) beløpet du har betalt ved kjøp av Tjenesten, eller eventuelle utgifter i appen, inkludert abonnementer, eller (ii) beløpet på EUR 55, avhengig av hva som er størst.

Ingenting i disse vilkårene skal tolkes som å ekskludere eller begrense ansvaret for HomeControl eller dets konsernselskaper for død eller personskade forårsaket av uaktsomhet eller for noe annet ansvar som ikke kan utelukkes i henhold til gjeldende lover.

 

7. TILGJENGELIGHET: Ved å godta disse vilkårene godtar du og bekrefter at Tjenesten fra tid til annen kan være delvis eller helt utilgjengelig på grunn av blant annet vedlikehold. HomeControl gir ingen garanti eller garantier for tilgjengeligheten av Tjenesten, men vil utøve rimelig dyktighet og bryr seg om å levere Tjenesten. Vi vil gi deg informasjon om eventuelle begrensninger i tilgjengelighet, i en rimelig grad.

 

8. FRAKOBLING AV TJENESTE: Home Control forbeholder seg retten til å suspendere eller slutte å levere tjenester knyttet til Tjenesten, med eller uten varsel, f.eks. Av sikkerhetshensyn, feil bruk av Tjenesten, beskyttelse av dataene dine og ellers for å beskytte dine interesser. Home Control har ingen ansvar eller ansvar på noe som helst måte hvis den velger å gjøre det.

 

9. ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON / MARKEDSFØRING: Ved å laste ned, eller på andre måter få tilgang til og bruke Tjenesten, har Home Control rett til å sende markedsføring og annen informasjon knyttet til Tjenesten i form av varsler, nyhetsbrev, e-post, SMS, etc. Andre markedsføring vil bare gjøres etter ditt eksplisitte samtykke.
Du kan når som helst varsle HomeControl om at du ikke ønsker å motta slik markedsføring ved å kontakte oss ved hjelp av de midler som er angitt i punkt 13 i disse vilkårene, eller ved å endre tjenestens innstillinger. Vær oppmerksom på at du ikke vil kunne abonnere på visse korrespondanser fra HomeControl, for eksempel meldinger knyttet til endringer i disse vilkårene, funksjonaliteten til tjenesten etc.

 

10.ENDRINGER AV VILKÅRENE: HomeControl forbeholder seg retten til å oppdatere disse vilkårene fra tid til annen. Hvis det gjøres, vil den oppdaterte versjonen bli effektiv umiddelbart, og de nåværende vilkårene er tilgjengelige gjennom Tjenesten. Vi anbefaler at du gjennomgår vilkårene regelmessig slik at du er klar over eventuelle endringer i dem. Du vil bli varslet om endringer som har betydelig innvirkning på bruken av Tjenesten. Din fortsatte bruk av Tjenesten etter at noen oppdateringer er gjennomført eller ved mottak av varsel om eventuelle vesentlige endringer, vil utgjøre aksept av disse oppdateringene / endringene, og du vil være bundet av den nye politikken når du fortsetter å bruke Tjenesten. Vennligst se avsnittet “Sist oppdatert” nedenfor for å se når disse vilkårene ble sist oppdatert. Ingen andre endringer i disse vilkårene skal være effektive, med mindre det er skriftlig og signert av en autorisert representant på vegne av HomeControl.
 

11. GJELDENDE LOV OG JURIDSK STED: Disse vilkårene skal være underlagt og tolket i samsvar med norsk lov. Ved å godta disse vilkårene, godtar du å underkaste seg de norske domstolene, med Oslo Tingrett som rettssted. Disse vilkårene vil ikke begrense eventuelle forbrukerrettigheter som du kanskje har rett til i henhold til lovgivningen i ditt bostedsland.

 

12.HÅNDHEVELSE: Hvis noen bestemmelse (r) av disse vilkårene holdes av en domstol med kompetent jurisdiksjon for å være ugyldig eller uhåndterlig, skal en slik bestemmelse tolkes for å reflektere partenes intensjoner (som reflektert i bestemmelsen ( s)) og alle andre bestemmelser skal forbli i full kraft og virkning.
HomeControl sin manglende evne til å utøve eller håndheve enhver rettighet eller bestemmelse i disse vilkårene, skal ikke utgjøre et frafall av slik rett eller bestemmelse med mindre det er anerkjent og godkjent av HomeControl skriftlig.
Disse vilkårene og rettighetene herunder, herunder kundeforholdet, kan tildeles av HomeControl til en tredjepart, enten delvis eller i sin helhet.

 

13. KONTAKT OSS: Du kan kontakte HomeControl teamet på HomeControl AS, Per Kroghs vei 4a, N-1065 Oslo, Norge, telefon +47 649 44 442, e-post: info@homecontrol.no

Sist oppdatert: 27. mai 2018

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste brukeropplevelse. Ved å godta, godtar du bruken av informasjonskapsler i henhold til vår informasjonskapselpolicy (cookie policy).

Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec
  • wordpress_instructions_counter

Decline all Services
Accept all Services