VIKTIG INFORMASJON

WATTLE® elektroniske dørlåser leveres med mekanisk nødnøkkel. Det er viktig å ha
kontroll på disse utenfor boligen da det kun er disse som kan åpne døren om
batteriene dør ut, eller om det blir en feil på elektronikken. Nødnøkkelfunksjonen
er kun ment til bruk i nødstilfeller og skal ikke benyttes i hverdagen.

Om du opplever feil på låsen bør du umiddelbart ta kontakt med WATTLE®
kundeservice for utbedring slik at låsen til enhver tid fungerer både elektronisk,
og med den mekaniske nødnøkkelen. Test at nødnøkkel fungerer etter
installasjon av låsen. WATTLE® fraskriver seg alle direkte og indirekte
kostnader knyttet til manglende nødnøkkel ved for eksempel åpning av låsen
ved hjelp av låsesmed,
(om man eksempelvis skulle få feil på den elektroniske delen av låsen).

Se vår detaljerte monteringsvideo på YouTube (klikk på bildet under) 
eller følg instruksjonen som følger under videoen.


Dette trenger du før monteringen

Skrutrekker (stjerne) og avbiter.
Ikke bruk batteridrill.

 

VIKTIGE TIPS

1.

WATTLE® låsene kommer fra fabrikk slik at de kan passe til dører som slår mot
høyre og mot venstre uavhengig om de slår inn eller ut. Derfor må man i noen
tilfeller vende slagretning på låskassen. Det gjør man ved å skrue av de fire små
skruene som holder selve stolpen til låskassen. Ta av stolpen og vend de to
nederste tappene som eventuelt peker feil. (hakereilen skal ikke vendes).
Man må også til slutt i monteringen sette på håndtaket riktig vei på både
ytter- og innerdel ved å benytte de to festeskruene og den medfølgende verktøyet.

2.

Når man skal sette ytterdelen på, har firkantpinnen to piler som begge må peke opp
når man trer den gjennom låskassen og den siden av firkantpinnen som er rød skal
være opp mot toppen av låsen.

3.

Nødnøklene har en litt annerledes virkemåte enn andre nøkkelsystemer.
For å låse opp setter man nøkkelen i og vrir 90 grader til en av sidene,
når nøkkelen står vannrett kan man åpne døren. For å få nøkkelen ut igjen vrir
man 90 grader tilbake, da kan man trekke den ut igjen.
Det er viktig å ha god kontroll på hvor nødnøklene befinner seg,
og de kan ikke ligge inne i boligen om man kun har én inngang.

 

4.

Man må bruke medfølgende isolasjon mellom ytter- og innerdel, ellers vil
det kunne kondensere mellom kald/varm side og man kan få fuktskader
inne i døren og i låsen, da vil garantien bortfalle.

5.

Når du er ferdig med monteringen, er det viktig å gå gjennom
sjekklisten før du lukker igjen døren.

 

MONTERINGSVEILEDNING

1.

MONTERING
Ta ut vedlagte nøkler og putt disse i lommen før du monterer låsen.
Dette er en sikkerhet om du skulle glemme å sette batteri i når du er ferdig
med å montere og deretter lukke døren. Når du har demontert den
eksisterende låskassen mm. setter du inn den nye som ligger vedlagt i esken.
Husk å påse at fallen og utløseren på låskassen peker rett vei i forhold til
døren er hengslet, les punkt 1 på side 6. Fest låskassen med de samme
skruene som holdt den gamle låskassen på plass.
Deretter monterer du det medfølgende sluttstykke i karmen.

Det medfølger også et utbyggingsbeslag på 2mm som man må benytte om
avstanden mellom låskasse og sluttstykke blir for stor slik at låskassens
hakereile ikke automatisk slår ut når døren lukkes.

2.

UTVENDIG ENHET
Plasser den medfølgende gummipakningen på låsens utvendige bakside,
det er forskjell på pakningene så sørg for å benytte den riktige med kun en
leppe som skal dekke låsen utvendig. Den andre pakningen har to lepper
som skal dekke både lås og innvendig brakett. Tre ledningen igjennom
øverste hull på døren og firkantpinnen gjennom det nederste.

MERK! Pilen på firkantpinnen MÅ peke opp og rødt merke skal være opp
mot toppen av låsen, ellers vil ikke låsen virke!

MERK! Benytt medfølgende isolasjon når låsen monteres på ytterdør.
Fordel isolasjonen oppe og nede for å forhindre kuldebro.

3.

INNVENDIG ENHET
Sett på den medfølgende brakett riktig vei. Denne skrues fast til den
utvendige enheten med de 4 medfølgende maskinskruene fra dørens
bakside/innside gjennom låskassen. Ikke stram disse skruene med
drill eller med for stor kraft på skrutrekkeren da dette kan føre til at
nødnøkkel funksjon kan bli skadet. Skruene må tilpasses/kappes
i lengde (bruk avbiter), sørg for å ha minimum 0,5 cm lengde
å skru inn, men de kan heller ikke være for lange da  de butter
I bunnen av gjengene.

 

4.

Tre deretter på den innvendige gummipakningen og koble ledningen fra
ytterdelen inn på innvendig del. Det er kun en måte å koble ledningen
til innvendig del. Overskytende ledning dyttes forsiktig inn i hullet
mot låskassen samtidig som du trer den innvendige enheten på
firkantpinnen og skyver denne helt inn mot pakningen og døren.

5.

Skru deretter fast innerdelen til braketten med de 3 korte med- følgende
maskinskruene. 1 under håndtaket (den lengste av de), og de 2 korteste
gjennom batteriholderen på hver sin side øverst. Sett i batteriene
3 stk. AA 1,5V, husk å vende «+» og «-» polene riktig. Sett deretter
på batteridekselet.

6.

Velg retning på håndtakene til ute og innerdel og sett disse på, de festes
med to skruer på baksiden av håndtaket ved hjelp av det medfølgende verktøy.
Forventet levetid er ca. 6 – 12 mnd. Når låsen varsler med flere raske
pipelyder ved åpning, bør man bytte batterier. Det anbefales og benytte
batterier av god kvalitet ved batteribytte.

 

SJEKKLISTE

 

VIKTIG!
PRØV ALLTID LÅSEN FØR DU LUKKER DØREN.

Før du lukker døren, gå gjennom følgende punkter:

1.

Prøv nå å beveg det innvendige håndtaket nedover, dette skal bevege seg lett,
samtidig som den store tappen på låskassen dras inn. Hvis ikke denne beveger
seg lett kan det være at låsen er montert skjevt på døren.

2.

Ved å trykke inn den minste tappen på låskassen skal hakereilen sprette ut.
Trykk håndtaket innvendig helt ned for å trekke denne inn igjen, og slipp.
Hakereilen skal nå være trukket tilbake i låskassen.

3.

Sett i nødnøkkelen i den utvendige enheten og vri nøkkelen en kvart omdreining.
Utvendig håndtak skal nå være i inngrep. Vri en kvart omdreining tilbake
for å ta ut nøkkelen.

4.

Når alt er montert, kontrollert og festet, tester du låsen (HOLD DØREN ÅPEN)
ved å taste inn fabrikkoden på ytterdelen og låsen låses opp. Displayet blinker
grønt og låsen avgir et «PIP» før døren kan åpnes. Koden er fra fabrikk satt til
123 #, og man avslutter alltid med # også etter at man har endret koden til sin egen.

5.

Lukk døren og se at hakereilen spretter ut når døren er helt lukket, håndtaket
må slippes. Hvis den ikke spretter ut er det fordi avstanden mellom døren og
karmen er for stor, da må man fore ut sluttstykket i karmen.
Benytt medfølgende beslag på 2 mm.

 

PROGRAMMERINGSVEILEDNING

 

INNLEGGING AV KODER

Låsen kan ha 999 individuelle koder. Alle brukerkoder legges inn på tallene
000 til 999. Masterkodene legges inn på tallene 000 – 001 og 002. Masterkodene
er de som kan legge til og slette brukere. Alle koder kan inneholde fra 1 til 10 sifre.
Fabrikkoden er 123 #.

A. OPPRETT MASTERKODE

Trykk: * 000 123 * ny masterkode * Ny masterkode igjen *
Eksempel: * 000 123 * 3456 * 3456 * Displayet blinker grønt og du høre en lang
pipelyd. Da er inntastingen vellykket, rødt lys er inntastingen mislykket.
Du kan ha brukt for lang tid.

B. OPPRETT DE TO ANDRE MASTERKODENE

(Det er valgfritt å legge inn to ekstra masterkoder, man kan ha kun en)
Trykk: * 001 masterkoden * ny masterkode * ny masterkode igjen *
Eksempel: * 001 3456 * 6789 * 6789 *
Displayet blinker grønt og du høre en lang pipelyd. Da er inntastingen
vellykket, rødt lys er inntastingen mislykket. Du kan ha brukt for lang tid.

C. OPPRETTE BRUKERKODER

(Brukerkodene legges på brukernummer mellom 003-999)
Trykk: * 003 masterkoden * ny brukerkode * ny brukerkode igjen *
Eksempel: * 003 3456 * 2323 * 2323 *
Displayet blinker grønt og du høre en lang pipelyd. Da er inntastingen
vellykket, rødt lys er inntastingen mislykket. Du kan ha brukt for lang tid.

 

ÅPNING AV LÅSEN FRA YTTERSIDEN

Berør displayet, det vil da begynne å lyseblått. Tast koden og avslutt med #.
Du hører motoren setter håndtaket i inngrep og du kan nå åpne døren.

 

INNLEGGING AV BRIKKE

Låsen kan ha 999 brikker. Alle brikker legges inn på tallene 000 til 999.
Det følger med tre kodebrikker.
OPPRETTE EN BRIKKE
Trykk: # 8 bruker id masterkoden # legg kortet inntil låsen
Eksempel: # 8 000 3456 # legg kortet inntil låsen

 

SLETTING AV KODER

SLETTE BRUKERKODER
Trykk * nummeret som koden ligger på, masterkode #
Eksempel: * 003 3456 #
Så blinker displayet rødt og du hører en lang pipelyd.
Da er brukeren slettet og inntastingen vellykket.

Masterkodene kan IKKE slettes, men kun endres til nye masterkoder.
Eksempel: * 000 masterkode * ny masterkode * gjenta ny masterkode *
Låsen kan også nullstilles ved å kontakte oss på support@wattle.com

 

SLETTING AV BRIKKER

SLETTE BRIKKER
Trykk # 9, bruker id masterkode #
Eksempel: # 9, 000 3456 #
Så blinker displayet rødt og du høre en lang pipelyd.
Da er brukeren slettet og inntastingen vellykket.

 

MIDLERTIDIG ÅPEN MODUS (MÅM)

Trykk: # 1 en av masterkodene # 1
Eksempel: # 1 3456 # 1

Displayet lyser grønt, og du hører ett langt pip. Du har nå gjort låsen klar for
midlertidig konstant åpen funksjon. Døren er nå fortsatt låst. For å aktivere
funksjonen må man taste en kode #, displayet blinker grønt, da vil du kunne
gå ut og inn av døren uten bruk av kode.

Ønsker man nå å låse yttersiden fra innsiden, trykker man på powerknappen
innvendig, da går håndtaket  utvendig i lås. Hold powerknappen inne i
2 sekunder, så låser du opp  håndtaket utvendig igjen.

NB; Når låsen er satt i åpen modus og du har låst
med powerknappen innvendig, er slik at om det kommer noen hjem og taster
kode utvendig, forblir låsen åpen. Da må man på nytt trykke på powerknappen
innvendig for å låse igjen. Man kan også låse ved å trykke koden fra yttersiden
om man forlater boligen.

 

TILBAKESTILLING TIL AUTOMATISK LÅST (ALM)

Trykk: # 1 en av masterkodene # 0
Display blinker grønt med ett langt pip. Så taster du en kode #, displayet vil
blinke rødt og låsen er da tilbake til konstant låst utvendig. Du må nå taste
kode hver gang du skal inn døren.
Eksempel: # 1 3456 # 0

 

INNVENDIG POWERKNAPP

Holder man knappen inne i ca. to sekunder, aktiveres håndtaket utvendig.
Døren vil da være åpen utenfra. Den vil da være åpen frem til man igjen
trykker på powerknappen eller taster kode utenfra.

 

ENDRE VOLUMET PÅ LÅSEN

Trykk: # 0 en av masterkodene # så en av følgende koder;
0 lydløs, 1 lav, 2 normal
Eksempel: # 0 3456 # 1 (låsen kommer med kode 2 normal fra fabrikk)

 

ANTI HÆRVERKS / INNBRUDDSFUNKSJON

Denne funksjonen gjør at låsen blokkeres i 3 minutter, om man taster feil kode
5 ganger etter hverandre. Etter 3 minutter virker låsen normalt igjen.

SETTE FUNKSJONEN PÅ Trykk # 2 masterkode # 1 Eksempel: # 2 3456 # 1
SLÅ AV FUNKSJONEN Trykk # 2 masterkode # 0 Eksempel: # 2 3456 # 0

 

KAMUFLERE KODEN FOR ANDRE

Denne funksjonen gjør at du kan taste andre tall før og etter koden du bruker.
Dette kan for eksempel brukes når du skal taste koden din når du er sammen
med andre som ikke skal ha tilgang. Er din kode for eksempel 3456, kan du taste
21345681 #, så vil døren åpne seg. Låsen er satt i denne funksjonen fra fabrikk.

SETTE FUNKSJONEN PÅ Trykk # 4 masterkode # 1 Eksempel: # 4 3456 # 1
SLÅ AV FUNKSJONEN Trykk # 4 masterkode # 0 Eksempel: # 4 3456 # 0

 

BATTERISKIFT

Når låsen trenger nye batterier, vil den gi fra seg 8 pip når du åpner låsen på vanlig måte.
Dette skifter du enkelt ved å fjerne dekslet på innerdelen. Du trenger ikke programmere
låsen om igjen etter batteriskift.

 

OPPSETT AV LÅS MOT DITT SMARTE HJEM

Dørlåsene Wattle Smart og Pro har trådløs kommunikasjon innebygd. Med denne
funksjonen kan du med et par klikk koble låsen til resten av Wattle Smarthome-systemet.

 

PAIRING/KOBLE TIL SMARTHUSET

Når du har satt inn batteriene starter automatisk modulen å søke etter en gateway.
Den vil søke i 4 minutter. Åpne din Wattle app > gå til menyen,
administrere enheter > Ny > Søk.
I løpet av kort tid skal låsen vises.

Legg det til det rommet du ønsker, og nå er du klar for en nøkkelfri hverdag.
Hvis du trenger mer tid, ta ut batteriene og sett dem inn igjen for å starte prosessen på nytt.

Når du har lagt til låsen i systemet vil du få opp snarveier på appens startskjerm for at enkelt låse og låse opp med noen få trykk.
Uansett om du sitter i sofaen eller ikke er hjemme.

RESET/NULLSTILLE

Åpne dekselet på innsiden av døren, hold nede knappen på toppen av modulen i 12 sekunder.

Nå kan du søke den opp på nytt i appen.

 

tilbake til Siste generasjon
newsletter

Subscribe
to our Newsletter

receive exclusive offers and the latest news on our products and services.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste brukeropplevelse. Ved å godta, godtar du bruken av informasjonskapsler i henhold til vår informasjonskapselpolicy (cookie policy).

Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec
  • wordpress_instructions_counter

Decline all Services
Accept all Services